Писмени преводи
Stabil Solutions извършва преводи на повече от 10 езика, като стандартното време за изпълнение на поръчка е до 3 работни дни (при повече от 20 страници времето се уточнява допълнително).
Превеждаме текстове във всички области на познанието, като преводът винаги е съобразен и пригоден към специфичните особености на съответния език.
Преводи по интернет
Stabil Solutions ви предлага възможността да поръчате и получите вашите преводи по интернет. Този метод е изключително удобен и ще ви спести много време и средства. По желание можете да получите готовия превод и по куриер.
Повече информация относно какво трябва да направите, ще намерите тук.
Локализация
Stabil Solutions е специализирана в извършването на културна адаптация (локализация) и превод на софтуери, видео игри, сайтове и други.
Езиковата локализация е вторият етап от един по–мащабен процес на превод и културна адаптация на даден продукт (за определени страни, региони или социални групи), вземащ под внимание различията между отделните пазари. Този процес е познат като интернационализация и локализация. Езиковата локализация не обхваща единствено превода на продукта, но предполага и задълбочено проучване на целевата култура с оглед правилното му адаптиране към местните нужди.
Коригиране / редактиране на готови преводи
Преводачите на Stabil Solutions могат да ви помогнат при коригирането или редактирането на готови преводи. Тази услуга е особено полезна, когато преводът не е направен от специалист, а искате да сте сигурни в неговото качество и точност.
Водене на лична или фирмена кореспонденция
Stabil Solutions може да ви помогне при вашата всекидневна кореспонденция чрез превод на електронни съобщения, факсове или официални писма. За целта се подписва договор за съвместна дейност. Обемът на преведената информация се изчислява в страници (1 страница по БДС съдържа 1800 символа, включително интервалите), а заплащането се извършва в края на всеки месец.
Текстонабор
Stabil Solutions предлага услугата текстонабор, като за целта се използва MS Office 2010. Заплащането се изчислява въз основа на броя страници (формат А4, шрифт Times New Roman 12), времето за изпълнение на поръчка се уточнява допълнително и зависи от броя страници.