Писмени преводи и локализация - български език
Преводите се извършват от български на чужд език или от чужд език на български.
Посочените цени са за стандартна страница от 1800 символа, включително интервалите.
Обикновена поръчка се изпълнява в срок от 3 работни дни, а спешна - за 1 работен ден. При обем повече от 20 страници (за обикновена поръчка) и 8 страници (за спешна поръчка) времето за изпълнение се уточнява допълнително.
От / на Стандартен текст
3 дни / 1 ден
Специализиран текст
3 дни / 1 ден
английски, немски 8лв 12лв 10лв 14лв
испански, италиански, руски, френски 10лв 14лв 12лв 16лв
гръцки, македонски, румънски, турски 14лв 18лв 16лв 20лв
литовски, полски, португалски, словашки, хърватски, чешки 16лв 20лв 18лв 22лв
арабски, датски, естонски, исландски, нидерландски, норвежки, шведски 18лв 22лв 20лв 24лв
Писмени преводи и локализация - английски език
Преводите се извършват от/на английски език.
Посочените цени са за стандартна страница от 1800 символа, включително интервалите.
Обикновена поръчка се изпълнява в срок от 5 работни дни, а спешна - за 2 работни дни. При обем повече от 30 страници (за обикновена поръчка) и 10 страници (за спешна поръчка) времето за изпълнение се уточнява допълнително.
От / на Стандартен текст
5 дни / 2 дни
Специализиран текст
5 дни / 2 дни
немски 12лв 14лв 16лв 18лв
испански, италиански, руски, френски 14лв 16лв 18лв 20лв
албански, гръцки, македонски, румънски, сръбски, турски 20лв 22лв 24лв 26лв
латвийски, литовски, полски, португалски, словашки, унгарски, хърватски, чешки 22лв 24лв 26лв 28лв
датски, естонски, нидерландски, шведски, финландски 24лв 26лв 28лв 30лв
Коригиране/редактиране на готови преводи
Цените за коригиране или редактиране на готови преводи се изчисляват на база 30% (40% при специализирани текстове) от цената за стандартен превод. Обикновена поръчка се изпълнява в срок от 3 работни дни, а спешна - за 1 работен ден. При обем повече от 20 страници (за обикновена поръчка) и 8 страници (за спешна поръчка) времето за изпълнение се уточнява допълнително.
В случай че корекциите са повече от 50%, документът се таксува като превод.
Водене на фирмена кореспонденция
Услугата се извършва само на български, английски и немски език. Обемът на преведената информация се изчислява в страници (1 страница по БДС съдържа 1800 символа, включително интервалите), а заплащането се извършва в края на всеки месец.
За да се възползвате от тази услуга, е необходимо подписване на договор за съвместна дейност.
Текстонабор
Посочените цени са за 1 страница (формат А4, шрифт Times New Roman 12) и са с включено ДДС. Поръчката се изпълнява до 3 работни дни, а при повече от 30 страници времето се уточнява допълнително.
Вид на услугата Стандартна услуга
3 дни
Експресна услуга
1 ден
Текстонабор 1,00лв 2,00лв
Таблици, графики, формули 1,50лв 2,50лв
Оформление на текст и изображения 1,50лв 2,50лв
Копиране / принтиране (формат А4) 0,10лв 0,10лв
Всички посочени цени са с включено ДДС.